Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim SZACUNKIEM dla Seniorów.

Oznacza on dla nas:
SSpok├│j i opanowanie ZZorganizowanie AAkceptacja CCierpliwo┼Ť─ç UUczciwo┼Ť─ç NNiezawodno┼Ť─ç EEmpatia KKompetencja

Starych drzew si´┐Ż? nie przesadza

/media/i1.png

Z okazji zbli??aj´┐Ż?cych si´┐Ż? ??wi´┐Ż?t Wielkanocnych pozdrawiamy Pa??stwa irlandzkim b??ogos??awie??stwem i sk??adamy najserdeczniejsze ??yczenia,

Zespó?? Domowych Anio??ów.

nio??ów jest otoczenie naszych Seniorów jak najlepsz´┐Ż?, pe??n´┐Ż? szacunku, kompetentn´┐Ż? pomoc´┐Ż? i opiek´┐Ż? tak, aby mogli ??y´┐Ż? godnie i komfortowo,  a we w??asnych domach byli tak bezpieczni  i niezale??ni, jak to tylko mo??liwe.


Nasza firma zajmuje si´┐Ż? zapewnianiem starszym osobom jak najlepszej pomocy i opieki. Takiej, która pozwoli im wie??´┐Ż? szcz´┐Ż???liwsze ??ycie we w??asnym domu. Tworz´┐Ż?c indywidualn´┐Ż? ofert´┐Ż? bierzemy pod uwag´┐Ż?  przede wszystkim potrzeby naszych Seniorów. Przygotowany przez nas zakres prac ma pomóc zachowa´┐Ż? im niezale??no??´┐Ż?, zadba´┐Ż? o codzienne potrzeby, zdrowie i odpowiednie od??ywianie, a wszystko w mi??ym, przyjaznym i pe??nym zrozumienia towarzystwie.

Nasi pracownicy tworz´┐Ż? zgrany, zaanga??owany, wykwalifikowany i wyszkolony zespó??. Wszyscy s´┐Ż? starannie dobierani nie tylko pod wzgl´┐Ż?dem umiej´┐Ż?tno??ci, ale przede wszystkim cech charakteru i ch´┐Ż?ci pomocy.

Firma dzia??aj´┐Ż?ca pod auspicjami Konfederacji Lewiatan, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo??ecznej oraz Polskiej Izby Gospodarczej Czysto??ci.  

Poszukujemy opiekunów medycznych do opieki i piel´┐Ż?gnacji osób starszych i niesamodzielnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • uko??czonego kursu specjalistycznego uprawniaj´┐Ż?cego do wykonywania pracy opiekuna medycznego/opiekuna osób starszych
 • do??wiadczenia w pracy z osobami starszymi/niesamodzielnymi

Cechy i umiej´┐Ż?tno??ci:

 • sprawno??´┐Ż? w dzia??aniu oraz orientacja na pacjenta
 • poszanowanie godno??ci ludzi starszych i niesamodzielnych
 • cierpliwo??´┐Ż?, empatia, odpowiedzialno??´┐Ż?, wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja pracy w??asnej

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki finansowe
 • zatrudnienie w zale??no??ci od preferencji
 • elastyczne godziny pracy
 • prac´┐Ż? w stabilnie rozwijaj´┐Ż?cej si´┐Ż? firmie
 • bezp??atne szkolenia podnosz´┐Ż?ce kwalifikacje zawodowe

Skontaktuj si´┐Ż? z nami: 22 46 64 970, e-mail: biuro@domoweanioly.pl

Daj´┐Ż?c siebie innym czujemy ??e na prawd´┐Ż? ??yjemy.

Czasem wystarczy posiedzie´┐Ż? i pomilcze´┐Ż?

a czasem pos??ucha´┐Ż? opowie??ci m´┐Ż?drego do??wiadczonego cz??owieka.

Czas na chwil´┐Ż? zwalnia a my ...  my czujemy si´┐Ż? lepiej.

    

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij