Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

POMOCNICZEK DO ROZM??W Z SENIOREM

Bariera komunikacyjna mi?dzy pokoleniami istnia??a zawsze. Jest ona tak naturalna jak ludzkie narodziny, dojrzewanie, doros??o???, starzenie si? i odchodzenie. Jednak dla opiekuna Seniora jest podstawow? przeszkod?, która mo??e sta? si? barier? nie do pokonania.
Osoby starsze cz?sto maj? k??opoty z koncentracj?, ze znalezieniem w??a??ciwych s??ów, zanika p??ynno??? i swoboda wypowiedzi, my??li rozbiegaj? si? jak sp??oszone króliki. Powoduje to irytacj? i zniecierpliwienie u obu stron, a ogromn? frustracj? u Seniora.
Poza du??? dawk? cierpliwo??ci warto równie?? zna? sposoby, które pomog? skierowa? rozmow? na w??a??ciwe tory i uzyska? niezb?dne informacje. W za???czonym pliku przedstawiamy kilka trików, znanych z praktyki i sprawdzaj?cych si? u naszych opiekunów.
Mamy nadziej?, ??e b?d? one pomocne.
Z pozdrowieniami od Domowych Anio??ów

Pobierz PDF Wróć do listy
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij