Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

Test - czy jeste?? pozytywnym opiekunem?

Je??eli kiedykolwiek my??la??e?? o zawodzie opiekuna, to poza wiedz─? o Seniorach powiniene?? mie─? okre??lone cechy charakteru, które pomog─? Ci w pracy, a cz─???─? z nich jest po prostu niezb─?dna w tej pracy.

Pozytywny opiekun posiada wiele cech godnych podziwu. Oto kilka z cz─???ciej spotykanych. Znajd?? te, które wed??ug Ciebie najlepiej opisuj─? Twoje my??li, uczucia i sposób dzia??ania. Im wi─?cej ich b─?dzie, tym wi─?ksze szanse, ??e sobie poradzisz, a praca b─?dzie sprawia─? Ci satysfakcj─?.

Pozytywny opiekun...

 • jest realist─?
 • czuje si─? dobrze sam ze sob─?
 • ufa innym i jest wspó??czuj─?cy
 • ma poczucie, ??e kotroluje swoje ??ycie
 • lubi wyzwania, jest odwa??ny i kompetentny
 • ma zdrowe ambicje i wyznacza realistyczne cele
 • jest kreatywny i konkurencyjny w pozytywny sposób
 • jest w przyjacielskich relacjach ze swoimi podopiecznymi i innymi lud??mi
 • nie ma problemó w tworzeniu zdrowych relacji mi─?dzyludzkich
 • potrafi zaj─?─? zdecydowane stanowisko w dra??liwej sprawie, nie staj─?c si─? przy tym obsesyjnym
 • jest tolerancyjny, nawet wobec  tych, którzy maj─? odmienny system warto??ci
 • potrafi spojrze─? na siebie okiem innych i jest zadowolony z tego, co zobaczy??

 
Opracowano czerpi─?c z ksi─???ki „Zachowania pozytywnego opiekuna”,  dr. Jamesa R. Shermana, 1994

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij